De volgende algemene voorwaarden zijn op ons bedrijf van toepassing:

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (AVED) per 1sept2017

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica (ARC) per1sept2017

Aanvullende algemene voorwaarden:

Als u een particulier bent dan hanteren wij de gebruikelijke betalingstermijn van 14 dagen.

Voor bedrijven geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

De betalingstermijn gaat in op de datum die op onze factuur staat.

Als wij uw betaling niet binnen deze termijn ontvangen hebben dan zullen we u helaas officieel aanmanen tot betaling.

Wij vertrouwen er op dat dat niet nodig is!

Geleverde goederen blijven eigendom van Koenis Witgoed B.V. tot de laatste betaling heeft plaatsgevonden.

Koenis Witgoed B.V. levert geen updates voor apparaten. Hiervoor kunt u zich richten tot de fabrikant van het apparaat.

Vriendelijke groet,

Patrick en Christa Koenis

Koenis Witgoed B.V.